Medlems information

Du som önskar bli medlem i Owners

blir det genom att sätta in 200:-

på vårat Bankgiro 364-4200

skriv ny medlem samt namn o adress uppgifter

i meddelande rutan så får vi hälsa dig Välkommen

till klubben.(Vid års skiftet 2020-21 var vi 84st medlemmar)

Förnya medlemsskapet genom att betala in medlems

avgiften 200:- före 31/1 vaje år till BG 364-4200

märk inbetalningen med ditt namn.

Från och med år 2020 återinför vi junior medlemsskap

upp till 18 år priset blir då 100:- per år

OBS vi har fortfarande 18 års gräns på våra fester.

(Familje melemskap är sedan tidigare avskaffat)

----------------------------------------------------------------------------

 

Klargörande om möten

Klubben håller Styrelse/Medlems möte första söndagen varje månad utom Februari då vi håller årsmöte andra lördagen i månaden. Nomineringsmöte hålls första söndagen i Januari, där sammanställer vi vallistan till årsmötet. Endast Styrelse medlem och tjänstgörande ersättare har rösträtt. Styrelsen kan kalla till extra styrelse möte om så erfodras. 

Alla möten börjar kl 16.00-18.00  

utom årsmöte som börjar 15.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frukost träffar

Den första Lördagen i varje månad håller klubben frukost träff

på motorgården till ett självkostnads pris för närvarande 40:-.

Alla som önskar deltaga är välkommna Kl 09:30 

Maj-Augusti gör vi ett sommar uppehåll.

Frukost värdar är

Jan/ Mikael Kristiansson

Feb/ 

Mars/ 

April Håkan Johansson

Sept/ Sten-Ove Johansson

Okt/ Kent Gunnar Johansson

Nov/Umberto Piastra

Dec/Eva Alpsten

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Garagen

Föreningen äger och förvaltar 2st garage längor om 6st varm garage

samt 10st kall garage vilka uthyres till medlemmar.Vid års skiftet 2019-20 var samtliga garage platser uthyrda.på kölistan till varm garage stod 5 stycken i kö och till kall garagen var det 0 st på kölistan.Medlem som önskar ställa sig i kö för garage plats kontaktar

Daniel Sahlin 0725-713555

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Ändrade regler för uthyrning av Motorgården

Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift på 500kr för den som vill hyra Klubblokalen för privata tillställningar.Hyran betalas i förskott  Samt att det utgår en straffavgift på 1500kr om lokalen lämnas ostädad OBS motorgården kan bara hyras av medlem som själv skall nyttja lokalen och ej hyras ut i andra hand.

Ansvariga för uthyrning

Håkan Johansson 0708763659

Kent Gunnar Johansson 0702147503

Boris Magdic 0721879475

Senaste kommentarer

09.05 | 06:37

Hur blev det med dragning i årets mopedlotteri?

28.10 | 19:00

Vilken kanon kväll nostalgi aftonen var. Jag hade jätte roligt .

04.07 | 18:21

Tack för en fint mopperallyt och 4 juli president of owners